Szkoła Podstawowa  im.Janusza Kusocińskiego

Licytacja, pomagamy chorej dziewczynce.

Szanowni rodzice, nauczyciele, uczniowie,

Przekazuję link https://charytatywni.allegro.pl/listing?sellerId=50481834 do ewentualnej licytacji odzieży mojej córki, w ten sposób pomożemy nieuleczalnie chorej dziewczynce, o której wszystko  możecie się dowiedzieć klikając informacje z licytacji.

                                                            Proszę o ewentualne wsparcie

                                                         Dyrektor szkoły Ryszard Jamroży

NIEBEZPIECZNA GRA „MOMO CHALLENGE”

Policja ostrzega przed grą „Momo Challenge”. Na niebezpieczeństwo narażone są przede wszystkim dzieci. „Momo Challenge” to forma gry, która rozprzestrzenia się dzięki mediom społecznościowym oraz komunikatorom zainstalowanym w telefonach komórkowych.

Gra polega na zaakceptowaniu zaproszenia do znajomych od „Momo”, makabrycznie wyglądającej lalki. Jeśli doda się ją do swoich kontaktów, Momo przesyła straszne wiadomości. „Ofiara” zaczyna otrzymywać groźby oraz instrukcje przekonujące                       do wykonywania określonych zadań. Początkowo Momo jest miła i próbuje zaprzyjaźnić się    z  dzieckiem. Dołączenie strasznej postaci do kontaktów skutkuje zainfekowaniem urządzenia użytkownika wirusem wydobywającym prywatne dane.

Momo grozi swoim ofiarom, że upubliczni ich dane i dane najbliższych osób oraz wyrządzi szkodę członkom rodziny. Co istotne, groźby są często „wzbogacane” przerażającymi lub krwawymi obrazami. Warto podkreślić, że Momo zachęca użytkowników gry do samookaleczeń lub samobójstw.

Według spekulacji, gra pochodzi z Japonii. Szybko rozprzestrzeniła się jednak na Amerykę Łacińską i Północną. Numery telefonów związane z „Momo” pochodzą z Japonii, Meksyku i Kolumbii.

Policja zwraca się do rodziców o wzmożoną czujność. 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej składamy życzenia Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.

Życzymy Wam dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy. Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Suchaniu

Uwaga wychowawcy i rodzice !

            Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Suchaniu informuje, że pierwsze spotkanie sprawozdawczo wyborcze odbędzie się w dniu 02.10.2018 r. /wtorek/ o godz. 15.30 w stołówce szkolnej. Obecność na spotkaniu rodziców wytypowanych do nowych trójek klasowych obowiązkowa.

                                                                                               Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                                                                         Patrycja Maliniak

Rajd pieszy z Kołem Turystyczno-Krajoznawczym WRZECIONO

W sobotę, 22 września, odbył się pierwszy w tym roku szkolnym rajd pieszy pod patronatem Kola Turystyczno- Krajoznawczego WRZECIONO. Wzięło w nim udział 50 osób ( uczniowie, rodzice         i nauczyciele). Trasa długości 6km, biegła w ciekawym przyrodniczo terenie  od  miejscowości Modrzewo  w kierunku Jeziora Sierakowskiego. Uczestnicy, aktywnie spędzając wolny czas mieli, jednocześnie możliwość podziwiania piękna jesiennej przyrody i poznawania swojego regionu. Na zakończenie imprezy na polu biwakowym,  obok jeziora zorganizowano ognisko.                               Pogoda i humory dopisały                                                                                   

Do zobaczenia w październiku !                      

"Ratujemy i Uczymy Ratować"

W dniu 19 września zostało zorganizowane szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Suchaniu. Szkolenie było prowadzone w ramach ogólnokrajowego Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" (RUR). Udział OSP w Programie jest efektem porozumienia pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

 Ideą RUR jest objęcie nauką resuscytacji wszystkich dzieci uczęszczających do klas I-III w całej Polsce. Program uczy zasad pierwszej pomocy i ma na celu wprowadzenie zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Szkoleniem objęto łącznie dwie klasy I, dwie klasy II i jedną klasę III oraz 84 uczniów.

18 września 2018 r

W dniu 18 września nasza szkoła wzięła udział w NARODOWYM CZYTANIU „ Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego– akcji pod patronatem Prezydenta RP.  Uroczyście odczytane zostały fragmenty „Szklanych domów” pierwszej części powieści przez dyrekcję naszej szkoły  oraz przedstawiciela Pani Burmistrz- Joannę Kurek. Fragmenty odczytane zostały przez uczniów klasy III gimnazjum, przedstawicieli Rady Rodziców, Seniorów i Biblioteki Publicznej. W trakcie trwania akcji mogliśmy posłuchać gry na skrzypcach Agaty Kwiatkowskiej oraz piosenki „ Warto marzyć” w wykonaniu rodzeństwa Oli i Karola Procyk. Głównymi słuchaczami byli nauczyciele, rodzice, seniorzy i uczniowie klas 6, 8, 3 gimnazjum. Na lektorów czekał słodki poczęstunek.                          Całość prowadzona była przez Sylwię Milewską nauczyciela- bibliotekarza.

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wiele zawartych w książce pytań jest dzisiaj w Polsce aktualnych, dlatego wydaje się ona ważna, warto ją przypomnieć i przeczytać”

– powiedział Prezydent Andrzej Duda.

03 września 2018  - inauguracja roku szkolnego 

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się w naszej szkolne uroczystym apelem, na którym obecne były władze miasta i gminy, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz rodzice uczniów. 

Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar życzyła nauczycielom wielu sukcesów i zadowolenia z pracy w nowym roku szkolnym. Dyrektor szkoły - Ryszard Jamroży przywitał nowych uczniów z klasy pierwszej, którzy dopiero rozpoczynają szkolną przygodę i życzył wszystkim wspaniałych chwil w szkole i realizacji swoich pasji i zainteresowań. Wicedyrektor szkoły - Małgorzata Konopka przedstawiła wychowawców klas i zapoznała ze zmianami organizacyjnymi szkoły.

 

O godzinie 10.30 zabrzmiał pierwszy dzwonek - znak, że wakacje się skończył a  rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019.